Izplačilo sredstev za podukrep M03.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016/2017 in 2019. Sredstva so namenjena za sofinanciranje podpore sodelovanja v shemi Izbrana kakovost Slovenija- govedo

B_03_2015

NAZIV AKTIVNOSTI
Naše aktivnosti so v kategoriji od 10.000 do 500.000€.
Izplačilo sredstev za podukrep M03.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016/2017 in 2019.
Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

POVZETEK
Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje podpore sodelovanja v shemi Izbrana kakovost Slovenija- govedo.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI
– povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
– večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI
– povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
– doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
– rast prihodkov od prodaje.

SPLETNE POVEZAVE
Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletno stran PRP