Izplačilo sredstev za podukrep M03.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016. Sredstva so namenjena za sofinanciranje podpore sodelovanja v shemi Izbrana kakovost Slovenija- govedo

B_03_2015

 

Naše aktivnosti so v kategoriji od 10.000 do 500.000€.

Naziv: Izplačilo sredstev za podukrep M03.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje podpore sodelovanja v shemi Izbrana kakovost Slovenija- govedo.

Spletne povezave
Evropske komisije, namenjene EKSRP
Spletno stran PRP