PREDSTAVITEV PODJETJA

4.11.1991
Na skupščini, kjer je prisotnih 15 družbenikov, je ustanovljeno podjetje Raduha d.o.o.

20.11.1991
Družba je vpisana v sodni register Temeljnega sodišča v Celju pod opravilno številko 1-3140-00, številko sklepa Srg 1394/91.

17.2.1992
Direktor družbe Franc Cerar na osnovi odločbe o opravljanju dejavnosti prične s poslovanjem družbe. Že avgusta 1992 pričnejo z iskanjem novega kupca družbe Raduha, saj podjetje zaide v hude dolgove. Podjetje dokapitalizirata nova družbenika Marjan Štimec in Dušan Žehelj, hkrati pa iz obstoječe družbe izstopi enajst družbenikov. Nova večinska družbenika spremenita ime podjetja v Davidov hram d.o.o. Nazarje.

1.4.1993
Do omenjenega datuma podjetje vodi Marjan Štimec, za tem Davidov hram prevzame Dušan Žehelj, ki je največji lastnik še danes.

26.8.1996
Iz družbe izstopi Marjan Štimec, v družbi ostane pet družbenikov.

10.2.1997
Pride do povečanja osnovnega kapitala na 1,850,000 SIT in do razširitve dejavnosti družbe.

22.4.1999
V podjetje vstopi nova družbenica Andreja Žehelj.

25.8.1999
Pride do povečanja osnovnega kapitala na 2,940,000 SIT in do razširitve dejavnosti družbe.

28.12.2004
Podjetje Davidov hram d.o.o. postane večinski lastnik podjetja Robis d.o.o. Jesenice.

11.3.2005
Naziv podjetja se spremeni v Davidov hram veletrgovina d.o.o. Ljubno, na naslovu Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji. Z denarnim vplačilom Andreje Žehelj v višini 8,951,000 SIT in Dušana Žehlja 11,049,000 SIT se osnovni kapital družbe poviša na 22,940,000 SIT. Zaradi smrti družbenika Jožeta Rebernika njegova hči Veronika in sin Urban na podlagi sklepa o dedovanju z dne 22.9.2004 podedujeta njegov poslovni delež v družbi Davidov hram d.o.o. Ljubno, vsak do polovice, s čimer postaneta družbenika družbe – vsak z deležem 49,000 SIT.

DANES
Skozi vsa ta leta vztrajnega dela je podjetje Davidov hram d.o.o. postalo eno vodilnih privatnih podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo vseh vrst pijač in ta status nameravamo obdržati tudi v prihodnosti. V ta namen odpiramo nove logistične centre, da smo čim bolj dosegljivi našim potrošnikom (gostincem, trgovcem, raznim društvom in vsem ostalim strankam).

STANJE NA TRGU
Na trgu se soočamo z vedno ostrejšo konkurenco, zato je in bo še v nadaljevanju potrebno razvijati dodatne storitve, s katerimi se širi in ustvarja celovita ponudba. Ta vključuje logistiko, prevoze, finančne storitve ipd., s čimer se želimo še dodatno približati našim strankam.

STRATEŠKI CILJI POSLOVANJA SO:

 • usmerjanje aktivnosti v diskontno prodajo ali prodajo na drobno,
 • distribucijska dejavnost,
 • gradnja ali pridobitev logističnih sistemov, ki bodo zagotavljali zanesljivost dobav in večjo povezavo s kupci, trgovci in storitvenimi družbami,
 • izobraževanje zaposlenih,
 • povečevanje tržnega deleža podjetja,
 • prodaja slovenskih proizvodov,
 • racionalizacija stroškov.

V skladu z direktivami EU bo v prihodnosti tudi v naši državi potrebno spoštovati okoljsko zakonodajo. Poslovni interes družb bo zmanjšanje količine odpadkov, pomembno vlogo ob tem pa ima direktiva v embaliranju, katere določila se nanašajo predvsem na zmanjšanje količin embalaže in spodbujanje uporabe reciklirane embalaže.

VIZIJA PODJETJA
Vizija podjetja Davidov hram je postati in ostati najbolj zanesljiv poslovni partner tako za naše kupce kot tudi za naše dobavitelje in zaposlene.

POSLANSTVO PODJETJA
Poslovnim partnerjem in zaposlenim zagotavljamo korektno medsebojno sodelovanje in z osredotočenjem na povečevanje zadovoljstva vseh, ustvarjamo vrednost za lastnike in zaposlene.

VREDNOTE PODJETJA

 • poštenost,
 • odprtost,
 • lojalnost,
 • inovativnost,
 • ambicioznost.