KMETIJSKI PROGRAM

- Vodja programa kmetijstvo:
Ervin Goličnik (051 366 729)

- Strokovna sodelavka za fitofarmacevtska sredstva:
Romana Vrhovnik Bezjak (romana@davidovhram.si)

- Odkup živine:
Marjan Pečnik (041 294 267)

- Andrej Babič: 031 719 170
- Vili Čas: 041 488 853
- Benjamin Kodrič: 031 758 290
- Danilo Štrukelj: 031 683 549 | danilo.strukelj@gmail.com